Metalwork

Дейности

Обработка на метали:


♦  Изработка на различни по сложност детайли и

нестандартно оборудване, единични и серийни бройки

♦  На база дългогодишния ни опит, предлагаме

помощ в решаване на нестандартни конструктивни решения

♦  Конструиране и изработка на щанци и матрици и

изработване на детайли с тях

♦  Изработка на пресови детайли от листова ламарина

♦  Ремонтна дейност на машини, включително и

металорежещи

♦  Благодарение на поддържаната постоянно на склад

богата номенклатура от заготовки, имаме възможност

да извършваме експресни услуги